logo1

Raivo Sjademe

Raivo Sjademe ir zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja „Sjademe un Saulietis” partneris un vadītājs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis un Rīgas Komerciālo strīdu šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Darba pieredze:

no 1997.gada ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs
no 2005.gada līdz 2016. gadam – sertificēts maksātnespējas procesa administrators un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedrs
no 2008.gada ir Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas loceklis un kopš 2009.gada šīs komisijas priekšsēdētājs
no 2010.gada – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Pretendentu vērtēšanas komisijas loceklis
no 2011.gada Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis

Specializācija:

  • Civiltiesības un civilprocess
  • Maksātnespējas process
  • Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumi
  • Pārstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana tiesās un šķīrējtiesās

Izglītība:

1996.g.-1999.g.- Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
1992.g.-1996.g.- Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija