logo1

Aldis Saulietis

Aldis Saulietis ir zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja „Sjademe un Saulietis” partneris. Aldis Saulietis ir Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis un šīs šķīrējtiesas priekšsēdētājs.
Zināšanas ekonomikā un tiesībās, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma pārzināšana un praksē rastie nodokļu jautājumu risinājumi ir neatsveramas Alda Saulieša eksperta rekomendācijas komerclietās un due dilligance izpētēs.
Šķīrējtiesas darba pieredze veidojusi Aldi Saulieti par zinošu civiltiesību praktiķi, apveltot to ar teicamu civilprocesa nianšu pārzināšanu.
Kopš 2008.gada Aldis Saulietis ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs,
no 2009.gada līdz 2016. gadam – sertificēts maksātnespējas procesa administrators un Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedrs,
no 2010.gada – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisijas loceklis.
no 2017. gada – Nodokļu un finansu jautājumu risināšanas komisijas loceklis.

Specializācija:

  • Civiltiesības un civilprocess
  • Maksātnespējas process
  • Šķīrējtiesas process
  • Nodokļi un finanses
  • Komerctiesības

Izglītība:

2008.g. līdz 2009.g – Biznesa augstskolā “Turība”, iegūts maģistra grāds tiesību zinātņu specialitātē
2006.g.-2008.g. – Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, iegūts maģistra grāds uzņēmējdarbības vadības specialitātē
1991.g.-1995.g.- Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija